logohvo

Oudheidskamer

foto pand leeg

De Oudheidskamer is gevestigd in de Dorpsstraat 19

Geopend op de volgende komende zaterdagen: 

Februari 10 en 24

Maart 10 en 24

April 14 en 28

Mei 12 en 26

Juni 16 en 30

Juli 14 en 28

Augustus 11 en 25

September 8 en 22

Oktober 13 en 27

November 10 en 24

December 8

Steeds van 13.30 tot 15.30 uur

De toegang is vrij

Voor de routebeschrijving zie hier

Voor de bouwgeschiedenis van ons pand, Dorpsstraat 19, zie hier.

================================================================

Huidige Expositie tot medio 2018: ‘Ouderkerkse Boeren, burgers en buitenlui’.

aff.2 definitief

De expositie is gebaseerd op het thema van Open Monumentendag 2017 : ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt op mensen en op hun onderlinge relaties. Dit thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt de verschillende historische perioden met het heden.

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen werd in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, werkplaatsen, molens en woonhuizen via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot kerken, buitenplaatsen en waterstaatcomplexen.

De volgende onderwerpen worden in deze expositie behandeld:

• Wie zijn de boeren, de burgers en de buitenlui ?
• De functie van omroeper en klepperman.
• De betekenis van de dorpskerk en de leden van de kerkenraad.
• De dorpskerkgangers: ze werden gedoopt, ze trouwden en hadden een beroep.
• In 1916 werd de Dorpsstraat als dijk verhoogd; drinkwater en zuinig zijn met kraantjeswater.
• De winning van plaatzand en later van beugelzand door de Ouderkerkse schippers; boerenkrediet voor schippers.
• K.S.V. Schuttevaer, Afd. Ouderkerk a/d IJssel en omgeving.
• De burgemeesters van Ouderkerk a/d IJssel vanaf 1812 tot 1985.
• De middenstand van Ouderkerk a/d IJssel.
• De 19de-eeuwse maatschappij, de camera obscura.
• Uitvindingen in de 19de-eeuw.
• Omroeper/aanspreker/baker/toverlantaarn/smartlap.
• De viering van honderd jaar koninkrijk (onafhankelijkheid) in Ouderkerk a/d IJssel in 1913.
• Bijzondere Vrijwillige Landstorm in 1939.
• Het boerenbestaan in het verleden.
• het landschap van de Krimpenerwaard, NAP, molens, blauwgrasland, hannekemaaiers.
• Steenplaatsen, Scheepswerven, Houthandel Heuvelman in Ouderkerk a/d IJssel.
• Reizen met boot, trein en bus in de Krimpenerwaard.

=======================================================================

GROEPSBEZOEK

Voor groepen zijn wij, na voorfgaande afspraak,desgewenst op andere tijden geopend.

Bij zo'n gelegenheid is het ook mogelijk om met begeleiding van een gids, de Dorpskerk te bezoeken, al of niet inclusief een torenbeklimming.

Ook een begeleide dorpswandeling behoort tot de mogelijkheden.
Een korte beschrijving van deze wandeling kunt U hier vinden.
Er is ook een boekje van deze wandeling, met foto's van toen en nu, te koop voor € 2,--. Zie de rubriek Periodiek en CD’s.

Voor groepsbezoek vragen wij een vrijwillige bijdrage.
Via het secretariaat kan U hierover meer te weten komen.

=======================================================================================

De volgende tentoonstelling vanaf september 2018 zal gaan over ‘Zorg en welzijn in Ouderkerk’.

Heeft u voorwerpen en/of documenten van of over o.a. de huisartsen, tandartsen, EHBO, Groene Kruis, fysiotherapie en overige zaken op dit gebied zoals armenzorg, uit te lenen voor de tentoonstelling, dit graag aan een van de bestuursleden melden. Bij voorbaat onze dank daarvoor.

======================================================================================================

Regelmatig worden er in onze oudheidskamer thema-exposities gehouden. Zo toonden wij:

?Ouderkerk en de Binnenvaart
?Molens in en rondom Ouderkerk
?60 jr bevrijding
?Historische Boerderijen
?De Dorpskerk
?60 Jr Scouting Chr.de Wet
?Oude ansichten uit de vorige eeuw
?Steenplaatsen
?5 jr shantykoor "De IJsselmannen"
?Verzamelingen van onze leden
?300 jr vrijwillige Brandweer
?Veren- en bootdiensten in de Krimpenerwaard
?Op de Kaart
?Ouderkerk 1945-1985
?De smaak van de 19e eeuw
?100 jr "Schuttevaer"
?200 jr "Burgerlijke Stand"
?Nuttig en Sierhandwerken
?De school van vroeger
?750 Jr Ouderkerk
?Nassau-Oranje en Ouderkerk
?Begraven in Ouderkerk
?W O II in Ouderkerk
?Ouderkerkse scheepswerven
?Ouderkerkse middenstand