logohvo

Werkgroepen

Werkgroepenoverleg

Driemaal per jaar komen onderstaande werkgroepen bijeen in onze oudheidskamer om ervringen en kennis uit te wisselen en de voortgang van de onderzoekprojecten te bespreken.

Het eerstvolgende werkoverleg vindt plaats op
maandag 11 december 2017,
s'avonds om 19.30 uur
in de Dorpsstraat 19

U bent ook als geïnteresseerde van harte welkom. Wel even van te voren opgeven bij de secretaris (zie bestuur ).
Wij zijn op zoek naar mensen, die lid van een werkgroep willen worden.
Heeft U belangstelling hiervoor, meldt U dan bij de secretaris
Tinus Dekker tel.0180 682426.

De volgende Werkgroepen zijn actief:

Volksverhalen en anekdoten

Deze werkgroep verzamelt volksverhalen en anekdoten uit de Krimpenerwaard en in het bijzonder uit Ouderkerk. Weet U een verhaal, laat het ons weten. Een voorbeeld vindt U hier.

Ansichten en Foto’s

Deze werkgroep verzamelt ansichten en foto’s uit Ouderkerk, door het scannen van originelen. Inmiddels is er een database van ongeveer 500 ansichten en foto’s, maar we zijn nog steeds op zoek naar onbekend materiaal. Heeft U iets, laat het ons weten. Deze ansichten en foto’s vormen een belangrijke basis voor al onze exposities. Ook heeft de werkgroep een aantal CD’s en DVD’s uitgebrcht welke via deze website zijn te bestellen, zie de rubriek Periodiek en CD’s.

Monumenten

Deze werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van Ouderkerkse Monumenten en is ook gesprekspartner van onze Gemeente, met betrekking tot het behoud van onze historische Dorpskern, monumentale gebouwen en boerderijen. Zo is ook het baarhuisje op de oude begraafplaats met onze hulp gerestuareerd. Het verzorgen van een begeleide dorpswandeling behoort eveneens tot de taak van de werkgroep. Een korte beschrijving van deze wandeling kunt U hier vinden. Er is een door deze werkgroep gemaakt boekje van deze wandeling, met foto's van toen en nu, te koop voor € 2,--. Zie de rubriek Periodiek en CD’s. Ook de activiteiten voor Open Monumentendag worden door deze werkgroep verzorgd. Voor ons belangrijkste Monument; de Dorpskerk is een aparte werkgroep actief, zie hieronder.

NH Dorpskerk

Hier wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van onze NH Dorpskerk. De resultaten zijn gepubliceerd in ons blad “Op d’IJssel” en ook te vinden onder de rubriek NH Dorpskerk. Heeft U informtie of wilt U iets weten dan kan er contact worden opgenomen met: Nico Holdermans, tel. 0180 - 682953 (tijdens openstelling van de kerk: tel. 06 -12110727), e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Voorts wordt de kerk regelmatig opengesteld o.a. ook op Open Monumentendag.

Geschiedenis van Bedrijven en Middenstand

Deze werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van Ouderkerkse bedrijven en instellingen, zoals Heuvelman Hout, de Brandweer en ook vele middenstanders. De resultaten worden steeds gepubliceerd in ons blad “Op d’IJssel”. Voor een overzicht van al onze publicaties, zie de rubriek Periodiek en CD’s. Deze zijn via deze website te bestellen en ook in onze Oudheidskamer te verkrijgen. Deze werkgroep heeft een expositie en een lezing over de Ouderkerkse middenstand verzorgd.

Genealogie

Onze leden kunnen naar eigen inzicht onderzoek doen naar familie of bekende Ouderkerkse geslachten. Ook onderzoek naar de bouwgeschiedenis en omnummering van panden in de loop der tijd wordt onderzocht. Resultaten worden gepubliceerd in ons blad “Op d’IJssel”. Voor de bouwgeschiedenis van ons pand, Dorpsstraat 19, zie hier. Deze werkgroep heeft de expositie over 200 jaar Burgerlijke Stand verzorgd.

Binnenvaart

Deze werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van de Ouderkerkse binnenvaart en van de inmiddels verloren gegane scheepsbouw aktiviteiten in ons dorp. Resultaten hiervan worden gepubliceerd in ons blad “Op d’IJssel”, zie de rubriek Periodiek en CD’s. Deze werkgroep heeft de tentoonstelling en de lezing verzorgd over “100 jaar Ouderkerkse afdeling van Schuttevaer” en heeft ook de tentoonstelling georganiseerd over de Ouderkerkse scheepsbouw.

Wereldoorlog II

Deze werkgroep verzamelt gegevens en verhalen over de 2de wereldoorlog uit Ouderkerk. De resultaten werden tentoongesteld en gepubliceerd in (speciale) uitgaven van ons blad “Op d’IJssel”. Voor een overzicht van deze publicties, zie de rubriek Periodiek en CD’s. Weet U een verhaal, laat het ons weten.

Archeologie

Hier wordt onderzoek gedaan naar het verleden van Ouderkerk door onder meer omgevingsonderzoek, literatuuronderzoek en veldonderzoek. Heeft U informatie of wilt U iets weten, meldt het dan ons.

De volgende Werkgroepen hebben hun werk afgerond:

Boerderijen

Steenplaatsen

Molens

Veer- en Bootdiensten

School van vroeger

Nuttig- en Sierhandwerken

750 jr Ouderkerk aan den IJssel

Nassau-Oranje en Ouderkerk

Begraven

De resultaten van de bovengenoemde werkgroepen zijn gebruikt voor tentoonstellingen, lezingen, voorts gepubliceerd in ons blad “Op d’IJssel” en ook samengevat in CD’s. Voor een overzicht van al onze publicaties, zie de rubriek Periodiek en CD’s. Deze zijn via deze website te bestellen en ook in onze Oudheidskamer te verkrijgen.