logohvo

Archeologie

Certificaat Basiscursus Archeologie

In de maanden januari, februari, maart hebben vier leden van de Werkgroep Archeologie Krimpen/Ouderkerk deelgenomen aan de Basiscursus Archeologie van de AWN Lek- en Merwestreek, de vereniging van vrijwilligers in de archeologie, waarbij onze Werkgroep is aangesloten. Gedurende vijf avonden hebben zij nader inzicht gekregen in de geschiedenis van de archeologie, het wettelijk kader, de archeologische tijdperken, bodemvorming en vindplaatsen in Nederland, in onderzoek en opgravingstechnieken, in vondstverwerking, conservering en determinering en van het publieksbereik. Op twee zaterdagen hebben zij deelgenomen aan landschapsverkenning en een workshop grondboren en aan het zelfstandig determineren en dateren van vondsten. Het geheel werd gegeven door en stond onder leiding van ervaringsdeskundigen, zoals (stads- en provinciaal)archeologen, universitair docenten en beleidsambtenaren.
Aan het einde van de cursus werd het fel begeerde Certificaat Basiscursus Archeologie uitgereikt  waarmee de vier gelukkigen in de  toekomst in de gelegenheid worden gesteld namens de Werkgroep Archeologie Krimpen/Ouderkerk aanwezig te mogen zijn bij en deel te nemen aan opgravingen en bodemonderzoek in Krimpen/Ouderkerk aan den IJssel. 
 
==============================================================

Door ons wordt onderzoek gedaan naar het verleden van Ouderkerk door onder meer omgevingsonderzoek, literatuuronderzoek en veldonderzoek. Heeft U informatie of wilt U iets weten, meldt het dan ons. 

Een voorbeeld van een onderzoek:

Naar aanleiding van de sloop van de voormalige Openbare Lagere School, Dorpsstraat 16 (oostelijk deel van de Dorpsstraat) ben ik de bouwkundige geschiedenis van dit deel van de Dorpsstraat met behulp van het boek “De bouwgeschiedenis van het dorp Ouderkerk a/d IJssel” nagegaan. Daarbij zijn plattegronden van de jaren 1987, 1833, 1617 en 1507 met elkaar vergeleken.
De reden van dit onderzoek is de vraag: In hoeverre de locatie van archeologische waarde is?
De voorlopige conclusie is dat op die plek geen bijzondere bebouwing heeft gestaan. De plek behoorde oorspronkelijk tot weer 110, de kerkeweer (buitendijks).
Wel is er een stenen bierkelder geweest ter plekke van de huidige huisnummers Dorpsstraat 8 en 6 (oorspronkelijk weer 109). Nog onbekend is, wat er gebeurd is met de bierkelder voor of bij de bouw van deze woningen.

Ouderkerk a/d IJssel, 21 juni 2015

Theo Bakkers