logohvo

Archeologie

Door ons wordt onderzoek gedaan naar het verleden van Ouderkerk door onder meer omgevingsonderzoek, literatuuronderzoek en veldonderzoek. Heeft U informatie of wilt U iets weten, meldt het dan ons. 

Een voorbeeld van een onderzoek:

Naar aanleiding van de sloop van de voormalige Openbare Lagere School, Dorpsstraat 16 (oostelijk deel van de Dorpsstraat) ben ik de bouwkundige geschiedenis van dit deel van de Dorpsstraat met behulp van het boek “De bouwgeschiedenis van het dorp Ouderkerk a/d IJssel” nagegaan. Daarbij zijn plattegronden van de jaren 1987, 1833, 1617 en 1507 met elkaar vergeleken.
De reden van dit onderzoek is de vraag: In hoeverre de locatie van archeologische waarde is?
De voorlopige conclusie is dat op die plek geen bijzondere bebouwing heeft gestaan. De plek behoorde oorspronkelijk tot weer 110, de kerkeweer (buitendijks).
Wel is er een stenen bierkelder geweest ter plekke van de huidige huisnummers Dorpsstraat 8 en 6 (oorspronkelijk weer 109). Nog onbekend is, wat er gebeurd is met de bierkelder voor of bij de bouw van deze woningen.

Ouderkerk a/d IJssel, 21 juni 2015

Theo Bakkers